Siemianowice na rycinie Knippel'aPomnik Wojciecha Korfantego

  Historia                                                         

Choć Siemianowice Śląskie uzyskały prawa miejskie dopiero w roku 1932, ich dzieje sięgają epoki średniowiecza. Były wówczas, co upamiętnia herb miasta, niewielką osadą dostarczającą ryby i kwiaty na dwór księcia bytomskiego. Dobra siemianowickie, podobnie jak inne ziemie śląskie, często zmieniały właścicieli. Z końcem XVI w. nabył je Mikołaj Mieroszewski, którego ród panował tu przez ponad sto lat. W 1718 r. stały się własnością hrabiów Henckel von Donnersmarck.

 

 

Rozwój gospodarczy osady wiąże się ściśle z początkami śląskiego górnictwa i hutnictwa. W 1786 r. powstała w Bytkowie pierwsza kopalnia węgla kamiennego “Leśna”, a w rok później uruchomiono kopalnię “Szczęście”, która stała się zalążkiem kopalni “Siemianowice”. W XIX w. Siemianowice były już ważnym ośrodkiem przemysłowym.
Na tym terenie działały cztery kopalnie, huty żelaza (w śród nich huta “Laura”, poprzedniczka dzisiejszej huty “Jedność”), huty cynku, fabryka kotłów parowych, fabryka śrub i nitów, dwie gazownie i browar. Na przełomie XIX i XX w. ogromną rolę w krzewieniu polskości na terenach zaboru pruskiego odegrały związki i stowarzyszenia o charakterze ekonomicznym, religijnym, kulturalnym, oświatowym i sportowym. Wielką popularność na Śląsku i w Galicji zyskały sobie sztuki teatralne siemianowiczanina Piotra Kołodzieja, pisarza ludowego.

 

 

tego miasta wywodził się również Wojciech Korfanty, najwybitniejszy polski polityk z Górnego Śląska. Po ukończeniu studiów na uniwersytecie w Berlinie, rozpoczął działalność publicystyczną i polityczną. W 1903 r. został pierwszym polskim posłem do Reichstagu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był jednym z organizatorów i przywódców powstania wielkopolskiego, polskim komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku, przywódcą III powstania śląskiego. Był wydawcą i redaktorem największego na Górnym Śląsku polskiego dziennika “Polonia”. W 1922 r. wraz z większością Górnego Śląska, w granicach odrodzonego państwa polskiego znalazły się Siemianowice. Liczyły wówczas ponad 30 tys. mieszkańców. Dalszy pomyślny rozwój miasta zaowocował nadaniem w 1932 r. praw miejskich. W latach powojennych miasto stopniowo powiększało swoje terytorium. Utworzono w 1951 r. powiat miejski Siemianowice Śląskie, w skład którego weszły gminy: Bytków, Michałkowice, Bańgów i Przełajka. Popularyzacją historii miasta, ochroną pamiątek przeszłości, a także wspieraniem różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych zajmują się m. in. Muzeum Miejskie oraz Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich.